My Signet

/ Responsible Disclosure

/ Responsible disclosure

Signet is onderdeel van team.blue. Bij team.blue vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. 

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

/ Spelregels openbaarmaking

Om in aanmerking te komen als securityheld van Signet, vragen wij u om:

 • Uw bevindingen te mailen naar security@signet.nl
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat we niet wensen te ontvangen, zijn:

 • Persoonlijk identificeerbare informatie (PII);
 • Betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummers en creditcardgegevens.

/ Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • U belonen met een fantastische 'goodie bag' wanneer u de eerste bent die een kwetsbaarheid meldt en we een verandering aan onze code of configuratie aanbrengen dankzij uw melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. 

Het Responsible Disclosure-beleid is gebaseerd op het beleid zoals gepubliceerd op responsibledisclosure.nl.

/ Buiten het kader van openbaarmaking vallen:

Vanwege de veiligheid van onze gebruikers, medewerkers, het internet in het algemeen en u als beveiligingsonderzoeker vallen de volgende manieren van testen buiten het kader:

 • Het testen van services die worden gehost door derden (providers en dienstverleners);
 • Het testen van applicaties die niet onder het beheer van Signet vallen;
 • Het fysiek testen, zoals het betreden van kantoren (bijvoorbeeld open deuren, tailgating);
 • Social engineering (bijvoorbeeld phishing, vishing);
 • Het testen van applicaties en systemen die niet zijn vermeld onder het kopje 'Binnen het kader van openbaarmaking vallen';
 • Het testen op UI- en UX-bugs en spelfouten;
 • Network level denial of service (DoS/DDoS)-kwetsbaarheden.