My Signet

/ ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510-audit succesvol afgerond

Datum:

Signet heeft de ISO-audits doorlopen en succesvol afgerond. Een geweldige prestatie van het team. Tijdens de audit werd ISO 27001 en NEN 7510 getoetst, waarmee we hebben aangetoond dat Signet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan procesmatige informatiebeveiliging. Daarnaast hebben we de ISO 9001-audit succesvol afgerond: de internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm toont met een set van eisen aan hoe je een doeltreffend ISMS opzet, evalueert en continu verbetert. Het doel: de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van alle gegevens binnen de organisatie beschermen.

NEN 7510

NEN 7510 is een aanvulling op ISO 27001. Deze norm geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening.

ISO 9001

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Een maatstaf voor en uiting van transparantie en betrouwbaarheid, met aandacht voor alle processen binnen de organisatie waarmee gewerkt wordt aan producten of diensten die voldoen aan de behoeften, eisen en wensen van de klant.

Alle onderdelen zijn integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering, de bedrijfscultuur van Signet en de andere merken binnen team.blue. Dit zorgt voor een cultuur waarin iedereen dezelfde kwaliteit nastreeft, elkaar scherp houdt en waar continue structurele verbeteringen de norm zijn. U kunt u er op vertrouwen dat de processen, de kwaliteit en de veiligheid bij ons geborgd is.

Deel dit artikel