My Signet

Blog overzicht

/ Continuïteit en coronamaatregelen: hoe garanderen wij uw beschikbaarheid

Bij Signet realiseren wij ons dat connectiviteit en online beschikbaarheid voor onze klanten bedrijfskritisch is. Daarom schenken wij veel aandacht aan het onderhouden en het continu verbeteren van onze continuïteit-maatregelen. Hiermee blijft de werking van onze diensten gewaarborgd en voorkomen we dat uw online activiteiten gevaar lopen.

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft Signet al in een vroeg stadium actie ondernomen. Aangezien een virusuitbraak langdurige impact kan hebben op de organisatie, ligt onze focus vooral op het voorkomen dan wel uitstellen van een eventuele dreiging en het anticiperen op de langdurige effecten ervan.

Welke maatregelen heeft Signet genomen?
 

Preventief handelen
We faciliteren onze collega’s zo goed mogelijk in het opvolgen van de geldende richtlijnen betreffende hygiëne. Er is bijvoorbeeld handgel op strategische plekken binnen het kantoor geplaatst om vaker de handen te kunnen desinfecteren.

Aangezien het kantoor van Signet in een risicogebied ligt, hebben we onze collega’s die thuis kunnen werken verzocht dit ook te doen. Op deze manier garanderen we de continuïteit zoveel als mogelijk. Doordat we gewend zijn om remote te werken, zal een dergelijke maatregel naar verwachting geen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering of productiviteit. Een VPN-verbinding is bijvoorbeeld altijd vereist, vrijwel alle afdelingen zijn papierloos ingericht en er is veel aandacht geschonken aan het faciliteren van conference calls in verband met flexwerkers.

Voor de nodige tips en tricks voor thuiswerksituaties, verwijzen we u graag naar: https://www.transip.nl/blog/recommends-64/. Hier vindt u handige links naar allerlei remote tools en resources die op dit moment voor iedereen wel toepasselijk zijn.


Business Continuity Team
Om zo snel mogelijk te handelen op nieuwe ontwikkelingen en hier effectief op te anticiperen, is centralisatie in de vorm van een Business Continuity Team een must-have. Verschillende specialisten uit diverse disciplines die behoren tot dit team maken een snelle besluitvorming en communicatie mogelijk richting de organisatie en alle klanten. Betreffende deze collega’s wordt er een extra oogje in het zeil gehouden. Dit zou kunnen betekenen dat ze langer vanuit huis werken of fysieke meetings mijden.

Informatiewinning gaat via de gangbare kanalen zoals de websites van het RIVM en de WHO, maar ook via nieuwsoutlets en verschillende datasets. Een interessante verzameling aan data is bijvoorbeeld te vinden in het Coronavirus Tech Handbook. Daarnaast staat het team in nauw contact met andere team.blue-leden en hardwareleveranciers om op de hoogte te blijven van regionaal nieuws en actuele levertijden.


Snelle upgrade service
Waar meer teamleden thuis gaan werken, groeit de behoefte aan veilige toegang tot bedrijfsnetwerken en applicaties. Wij zien dan ook een sterke groei in aanvragen van klanten voor extra bandbreedte-upgrades en uitbreiding van VoIP-diensten. Naar aanleiding daarvan hebben wij extra afspraken gemaakt met onze leveranciers om upgrades snel (in bijna alle gevallen binnen 48 uur) door te kunnen voeren. Om uw continuïteit te kunnen waarborgen, staan we klaar om snel te acteren als uw bedrijf door meer thuiswerkers een acute behoefte heeft aan meer bandbreedte of bijvoorbeeld een upgrade van uw VoIP-telefoniebundel.


Niet-kritisch onderhoud uitgesteld
In deze tijd is de stabiliteit en continuïteit van onze dienstverlening van het grootste belang voor onze klanten. Thuiswerkers zijn dermate afhankelijk van een goed werkende infrastructuur dat we de kans op verstoring tot een minimum willen en moeten beperken. Om dit te bewerkstelligen, zullen we niet-kritisch onderhoud aan onze netwerken en infrastructuren uitstellen tot de situatie zich stabiliseert.


Uw connectiviteit, bedrijfskritischer dan ooit
Een back-upplan is cruciaal voor de beschikbaarheid van netwerken en IT-systemen. Met de recente toename van online werken is de afhankelijkheid van uw infrastructuur toegenomen en is het raadzaam om alle risico’s goed in kaart te brengen en waar mogelijk te elimineren. Veel bedrijven maken gebruik van een enkele internetverbinding via één infrastructuur-leverancier. Bij een grotere belasting van het netwerk vormt de afhankelijkheid van een enkele verbinding een risico. Veel bedrijven zijn daarom al ‘multi-vendor’ ingericht of schalen nu pro-actief over naar een situatie waarbij meerdere verbindingen gecombineerd worden. Een passende oplossing hierbij zijn de Fiber Care-diensten van Signet waarbij een fysieke lijn van infrastructuuraanbieder A wordt gecombineerd met bijvoorbeeld een 4G-verbinding van aanbieder B. Mocht een van beide niet beschikbaar zijn, dan hoeft de business hier geen hinder van te ondervinden.

Sommige systemen hebben een dermate hoog risicoprofiel dat zij extra beschermd dienen te worden tegen uitval. Dit kan veroorzaakt worden door een (ver)storing van het het netwerk, maar denk ook aan volumetrische aanvallen en “pin-pointed” aanvallen tegen specifieke services; een zogeheten DDoS-aanval.  De afgelopen weken kampten onder meer Thuisbezorgd, MijnOverheid en de systemen van ziekenhuizen in Parijs met problemen die hun systemen voor een bepaalde tijd onbereikbaar maakten.

Signet levert verschillende managed solutions waaronder Fiber Care en Anti-DDoS en we adviseren u hier graag over.


Heeft u nog vragen?
Met de bovenstaande maatregelen hebben we de continuïteit van onze diensten veiliggesteld. Uiteraard houden we de actualiteiten nauwlettend in de gaten en zullen we verdergaande maatregelen treffen indien dit nodig is.

Indien u op korte termijn advies nodig heeft, neem dan contact op met info@signet.nl of bel naar 085-747 00 00 voor een passende en snelle oplossing.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Blog overzicht

Auteur: Signet-redactie

Is de auteursnaam die we gebruiken wanneer een blogpost in teamverband is samengesteld.